A következő hetekben nem kizárt, hogy néhány kezdeti híradás után sok helyen belefuthatunk majd a hírbe, hogy májusban szabad szemmel látható üstökös érkezik. A néhány hét múlva legfényesebbnek látható C/2021 O3 (PANSTARRS) nevű kométáról csillagászati szakmai portálon [1] március 24-én adtak hírt. Ha az itt bemutatott tér- és égboltképeket megnézzük, felismerhető, hogy a várhatóan 5 magnitúdó (m) körüli maximális fényességet elérő égitest ekkor csak 15-20° közötti távolságban lesz látható a Naptól. Ilyen fényesség könnyű észleléséhez viszont teljesen sötét égbolt szükséges. Vagyis, az alkonyi égen az üstökös megfigyelése várhatóan komoly kihívás lesz az amatőrcsillagászok számára is, így a szabadszemes csóvás-üstökös élmény biztosan elmarad. Amire a Naptól alkalmas mértékben eltávolodik, arra már 7m alá esik a fényessége, ez viszont amatőrcsillagászok számára kis-közepes távcsövekkel kényelmesen elérhető. (Az ember szabad szemmel, nagyon sötét égen 6m körüli égitesteket már észrevehet. Ez a szám minél kisebb, annál fényesebb egy égitest. Például a Vénusz fényessége -4,5m).

Azonban nem érdemes csüggedni!

Halvány, szabad szemmel éppen észrevehető üstököst tartogat a jövő év eleje! 2023 január/február fordulóján érkezik a március 2-án felfedezett C/2022 E3 (ZTF) üstökös [2]. Az április 8-án 187 észlelés alapján közreadott pályaelemek [3] szerint a kométa 2023. február 2-án 0,285 AU-ra (42,6 millió km) közelíti meg Földünket! Legnagyobb közelsége körüli napokban az északi égi pólushoz közeli csillagképekben lehet majd látni.

Az üstökös várható mozgása az égen 2023 év elején
(Forrás: Earthsky.org – https://earthsky.org/astronomy-essentials/new-comet-might-get-bright-enough-for-binoculars/)

A bolygók keringési irányához képest visszafelé (retrográd) irányban és elég meredek pályadőléssel mozgó üstökösről egyelőre nem sokat tudunk. Miután alig másfél hónapja ismerjük, még az is kérdés, hogy visszatérő vendég-e vagy új üstökös a Naprendszerben. Jelenlegi adatok alapján a perturbáció számítások becslése szerint kb. 50 ezer éves keringési idejű „belépési” pályával érkezhetett a nagybolygók környezetébe. Így még az sem kizárt, hogy járt már a Nap közelében, legutóbb a pleisztocén földtörténeti korban, talán a neandervölgyi ősemberek látták utoljára. Arra viszont elég nagy esély van, hogy a C/2022 E3 (ZTF) mostani látogatása az utolsó lesz. Szerencsétlenségére még 2020. május 30-án 1,18 AU-ra elhaladt a Szaturnusz mellett, ami elliptikus pályáját még jobban megnyújtotta, majd a Jupiter hatásával kiegészülve az nagy eséllyel végleg hiperbolikusra változott.

A C/2022 E3 (ZTF) üstökös pályája és helyzete február 2-i földközelsége idején
(Forrás: http://astro.vanbuitenen.nl/comet/2022E3)

Az üstökös a jövő február eleji földközelség idején (mivel jó, 80% feletti megvilágításban látunk rá) 5,5 m körüli fényességet is átlépheti. Optimális esetben a 6m-nál nagyobb fényességet kb. 2-3 hétig tarthatja a jelenlegi várakozások szerint. Mind a fényesség, mind a kedvező pozíció is sugallja, hogy ennél a kométánál sokkal inkább érdemes egy „éppen szabad szemes” láthatóságot várni a hosszú sötét téli éjszakákon, mint egy Nap közelében látszó hasonló fényességű üstököstől.

Az üstökös lehetséges fénygörbéi
(Forrás: Gideon van Buitenen – http://astro.vanbuitenen.nl/comet/2022E3)

Mivel alig másfél hónapja ismerjük az üstököst, nyilvánvaló, hogy az abszolút fényesség, a mozgást befolyásoló nem gravitációs paraméterek még csak a most következő hónapokban fognak letisztulni. Ha ezen adatok pontosítása nem módosítja gyökeresen az előrejelzéseket, akkor már csak abban kell bízni, hogy a Naphoz közeledve nem történik az üstökös magjában előre nem látható változás! Talán picit erősíti az optimizmust, hogy a fenti ábrán a legutóbbi mérések alapján már egy olyan fénygörbét is modelleztek (piros), amely más adatok szerinti becslésnél (szürke görbe) nagyobb fényességet sugall! Reméljük, hogy e kedvező folyamat megmarad!

A ZTF mozgását tanulmányozva eszünkbe juthat egy hasonló időszakban, hasonló fényességgel és hasonlóan kedvező helyen mozgó „éppen csak szabadszemes” üstökös, a C/2014 Q2 (Lovejoy) [4]. Akik észlelték ezt a kométát 2015 januárjának végén, 7-8 év távlatában talán még emlékeznek a látványra. A ZTF-re történő várakozás időszakában érdemes felidézni az emlékeket. Viszont ne felejtsük, hogy legalább fél-egy fényrenddel halványabbnak várható a jövő évben érkező égi látogató!

A C/2014 Q2 (Lovejoy) üstökös látványa távcsőben, 2015 január 28-án
(a Szerző fotója a Kövesligethy Radó Csillagvizsgálóból)

A ZTF égi mozgását vizsgálva érdekesség, hogy a jelenlegi pályaelemek alapján február 11-én este a kb. 6m körüli üstökös alig 1°-ra lesz látható a Marstól. Ez ideális fotografikus célpontot is jelent. Bízzunk benne a pályaelemei nem változnak már lényegesen és egy ilyen érdekes együttállást is tudunk észlelni!

Az üstökös várható látványa a Mars közelében 2023 február 11-én este (Starry Night)

A C/2022 E3 (ZTF) tehát egy ígéretes „éppen csak szabadszemes” égi vándornak tűnik. TŰNIK! Ne feledjük (főleg ilyen időtávból) az üstökösök sokszor megtréfálhatják a várakozókat!

Források:
[1] https://www.csillagaszat.hu/hirek/igeretes-tavaszi-ustokos-kozeledik/
[2] https://earthsky.org/astronomy-essentials/new-comet-might-get-bright-enough-for-binoculars/
[3] http://astro.vanbuitenen.nl/comet/2022E3
[4] https://www.origo.hu/tudomany/20150114-c-2014-q2-lovejoy-ustokos-szabad-szemmel-nezze-meg-az-utobbi-evek-legfenyesebb-ustokoset.html