A 2018-ban alapított, 2020-ban a Juhari Zsuzsanna-díj elismerő oklevelében részesült magyar bolygótudományi portál, a Planetology.hu a csillagászat és a földtudományok szintézisét nyújtja nívós ismereterjesztő tartalmaival. Célterülete a Naprendszer egésze, de az összehasonlító planetológia eszköztárának alkalmazásával főképp a kőzetbolygók és -holdak világának bemutatása. Figyelme kiterjed a törpe- és kisbolygók, valamint az üstökösök és a meteoritok ismérveire is. Tartalmaiban ugyanakkor nem feledkezik meg a földi geológiáról és geográfiáról, sőt környezettudományról sem. Az oldal szerkesztői felsőfokú képesítésüknél, valamint a területet érintő eddigi gyakorlati és írásos tudományos ismeretterjesztő tevékenységük révén a szakterület jó ismerői.

Rezsabek Nándor, alapító főszerkesztő, podcast szerkesztő-műsorvezető
geográfus hallgató (erőforrás- és kockázatelemző specializáció) (MSc); alkalmazott környezetkutató (környezetbiztonsági menedzser specializáció) (BSc); szervező üzemmérnök (BSc); a WJLF Környezetbiztonsági Tanszékének munkatársa; a Magyar Meteoritikai Társaság Meteoritkráterek és Impaktitok tagozatának vezetője; a Meteoritkráter Expedíció projekt vezetője; tudományos újságíró, a TÚK főtitkára és elnökségi tagja; a Rezsabek Nándor ScienceBlog bloggere
szakdolgozati-kutatási téma: meteoritkráterek geomorfológiai és környezeti szempontú vizsgálata; földi és marsi eolikus formák területi és mennyiségi eloszlásának összehasonlító elemzése

Kovács Gergő, vezető szerkesztő
geográfus (MSc, Debreceni Egyetem); angol-magyar természettudományi szakfordító (Debreceni Egyetem); csillagász (Agóra Tudományos Élményközpont, Debrecen); tudományos újságíró, a TÚK számvizsgáló bizottsági tagja
szakdolgozati-kutatási téma: a Mars vulkanizmusának térinformatikai elemzése a földi vulkanizmus tükrében; a Mars egyes makroformáinak térinformatikai elemzése

Kocsis Erzsó, felelős szerkesztő, podcast szerkesztő-műsorvezető
tanító (BA); szakvizsgázott pedagógus (tehetséggondozás, tehetségfejlesztés ismeretkör) (BA); környezettan szakos főiskolai hallgató (BSc); tudományos újságíró, a TÚK tagja; a Coolstarz csillagászati szakkör vezetője

Balázs Gábor, felelős szerkesztő, podcast technikai szerkesztő
fizika BSc hallgató (ELTE); asztrofotós, a Balázs Gábor Astro-Photography szerkesztője; a Magyar Innovációs Szövetség 2021 évi 30. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyének első helyezettje, a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának (MAFITUD) tagja
kutatási téma: harmadik kísérő keresése egy különleges fedési kettőscsillag körül

Balogh Gábor, felelős szerkesztő, podcast szerkesztő-műsorvezető
tanár (BSc); csillagászat-oktató (Kinneret College; Caltech); a Kecskeméti Planetárium szakelőadója; meteoritkutató

Palyov Norbert, felelős szerkesztő
geológus technikus, asztrofotós, meteoritgyűjtő

Dr. Farkas Csaba, podcast technikai szerkesztő
PhD, mechatronikai mérnök (BSc), okleveles gépészmérnök (MSc); Impulzus Podcast alapító, szerkesztő

Gombai Norbert, tartalomszerkesztő
tanár-informatikus (BA)

Ivanics-Rieger Klaudia (1989-✞2023) tartalomszerkesztő
földrajztanár (MSc); a Bakonyi Csillagászati egyesület alapító tagja; a Magyar Meteoritikai Társaság (MMT) ismeretterjesztésért felelős szekciójának tagja; a Parallaxis szerkesztő-műsorvezetője
kutatási téma: a Jurassic Park és a valóság viszonya

Niedermayer Eszter, arculattervező
Tanuló (NKE, Nemzetközi igazgatási szak)

Pál Balázs, tartalomszerkesztő
PhD hallgató (ELTE); okleveles fizikus (tudományos adatanalitika és modellezés specializáció) (MSc); fizikus (számítógépes fizikus specializáció) (BSc)
kutatási téma: a kozmológiai nagyskálás szerkezet vizsgálata szimulációkkal és gépi tanulással

Rezes Dániel, tartalomszerkesztő
PhD hallgató (ELTE, Földtudományi Doktori Iskola, Földtan-Geofizika Doktori Program); okleveles geológus (ásvány-kőzettan, geokémia, ásványi nyersanyagok, archeometria specializáció) (MSc); az ELKH CSFK CSI doktori ösztöndíjasa
kutatási téma: extraterresztrikus anyagok fejlődéstörténetének vizsgálata

Ronecz Tamás, technikai szerkesztő

Szklenár Tamás, tartalomszerkesztő
matematikatanár (MSc); informatikatanár (Bsc); informatikus; a Meteor folyóirat kettőscsillag-rovatvezetője; a Magyar Meteoritikai Társaság alelnöke; meteoritgyűjtő; az ELKH CSFK KTM Csillagászati Intézetének munkatársa

Az oldalon az írott szöveg- és médiatartalmakkal (c) az eredeti jogtulajdonosok rendelkeznek.
© Planetology.hu 2018-2023 powered by Lohisoft