A 2023-as esztendő gazdag bolygótudományi könyvtermésének teljes körű bemutatásából nem maradhat ki a Hargitai Henrik planetológus A Vénusz formakincse című munkája. Megírásának apropóját két tervezett, de ezidáig meg nem valósult amerikai és európai vénuszszonda indítása adta. Szerencsére azonban a kötet nem maradt az „indítóálláson”, és így vált a Bérczi Szaniszló nevével fémjelzett Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport (KAVÜCS) gondozásában a Bolygótudományi kiskönyvtár 2. kiadványává.

Formátuma a korábban ugyancsak ismertetett Folyadékok a Naprendszerben kötethez hasonlóan 207×207-es. Elegáns kékes árnyalatokkal operáló borítóval, gazdagon illusztrálva, 112 oldalon, fekete-fehér kivitelben került olvasóinak kezébe. Nagyon helyesen, hiszen bolygószomszédunkról először és eleddig utoljára 1976-ban jelent meg önálló kötet – a hazai planetológia úttörőjének, Hédervári Péter, valamint Marik Miklós és Pécsi Tibor társszerzők tollából A Vénusz és a Mars ostroma címmel.

Ahogy címe is utal rá, Hargitai Henrik a Vénusz geomorfológiájára helyezi a hangsúlyt, és formakincsei közül a vulkáni szerkezeteket, üledékeket és folyásokat, továbbá a lávasíkságokat ismerteti. Szót ejt a tektonikus formákról, a lejtős tömegmozgások nyomairól, a szél alkotta képződményekről, továbbá a leszállóegységek adataiból következtetett regolitról. Bemutatja a becsapódásos szerkezeteket, valamint az impakt üledékeket. Külön fejezetek szólnak a planéta földfelszíni és bolygó körüli orbitális pályákról történő megradarozásának kezdeteiről és aktuális eredményeiről. Az edukációra hangsúlyt helyezve a kiadvány gyakorlati feladatokat is tartalmaz. Közli továbbá a tervezett – és reményeink szerint idővel tényleg meg is valósuló – vénuszi űrszondák adatait.

Hargitai Henrik: A Vénusz formakincse. Budapest, 2023. Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport, Korrekt Nyomdaipari Kft. 112 p. (Bolygótudományi kiskönyvtár 2.) 1990 Ft-os listaáron megvásárolható a könyvesboltokban és a könyvterjesztőknél.