A (134340) Pluto-t 1930-ban fedezte fel Clyde W. Tombaugh, mely égitest sokáig bolygóként volt nyilvántartva, 2006-ban azonban törpebolygó státuszt kapott. A Neptunuszon túli kisbolygóöv, a Kuiper-öv egyik legnagyobb tagja. Felépítését tekintve túlnyomórészt vízjégből és szilikátokból áll. Öt holdja van, legnagyobb a Charon. A két égitest keringése kötött, vagyis mindig ugyanazt az oldalukat fordítják egymás felé. A Charon mellett négy másik, apróbb holdja is van: a Nix, Hydra, Kerberos és Styx.

Ajánlott cikk: Balogh Gábor – A Plútó planetológiája

A Pluto adatai

Egyenlítői átmérő (km) 2376
Sarki átmérő (km) 2376
Tömeg (10^24 kg) 0,01303
Tömeg (Föld=1) 0,186
Sűrűség (g/cm3) 1,854
Térfogat (10^10 km^3) 0,702
Lapultság 0,000
Felszíni gyorsulás (m/s^2) 0,62
Szökési sebesség (km/s) 1,21
Tengelyforgási idő (óra) 153,3
Nappalok hossza (óra) 153,3
Közepes naptávolság (millió km) 5906,38
Legkisebb naptávolság (millió km) 4436,82
Legnagyobb naptávolság (millió km) 7375,93
Keringési idő (nap) 90560
Keringési sebesség (km/s) 4,7
Pályainklináció (°) 17,2
Pályaexcentricitás 0,244
Tengelyferdeség (°) 122,5
Holdak száma 5

A Pluto holdjainak adatai

Charon (P1) Nix (P2) Hydra (P3) Kerberos (P4) Styx (P5)
Átmérő (km) 1212 48*33*30 50*36*32 19*10*9 16*9*8
Keringési távolság (km) 19596 48690 64740 57780 42650
Keringési idő (nap) 6,3872 24,85 38,20 32,17 20,16
Tengelyforgási idő (nap) 6,3872 1,83 0,43 5,31 3,24

Forrás: NASA Planetary Fact Sheet