A Charon a Pluto törpebolygó legnagyobb, szabályos formájú holdja. Az égitestet 1978 június 22-én fedezte fel James Christy. A hold kétszeres kötött keringésben áll a Pluto-val, vagyis mindkét égitest ugyanazt az oldalát fordítja a másik felé. Felépítését tekintve túlnyomórészt vízjégből és szilikátokból áll. A Charon felszínét a feltételezések szerint jégtektonika formálta. Az északi régió sötét foltját szerves vegyületek, ún. tholinok alkotják.

A Charon adatai

Átmérő (km) 1212
Tömeg (10^24 kg) 0,0015
Sűrűség (g/cm^3) 1,678
Felszíni gyorsulás (m/s^2) 0,283
Szökési sebesség (km/s) 0,584
Tengelyforgási idő (nap) 6,3872
Keringési távolság (km) 19596
Keringési idő (nap) 6,3872
Keringési sebesség (km/s) 1,99
Pályainklináció (°) 0,080
Excentricitás 0,0022

Forrás: NASA SSD JPL, NASA Solar System Fact Sheet