Szerző: Szoboszlai Endre

Az emberiség történetében sokféle naptárat használtak. Jelenleg a hivatalos a Gergely-naptár. Ezen felül azonban manapság is alkalmaznak vallási naptárakat. Sok ilyen naptár létezik (zsinagógai naptár, kínai, perzsa stb.) Talán a legismertebb a zsinagógai (zsidó) naptár, mely most, 2021 augusztusában, az 5781. évet mutatja. vagy hasonlóan ismert az iszlám világ hidzsra naptára, mely szerint éppen most, 2021 augusztusában fejeződik majd be az 1442. év! Pontosan 2021. augusztus 9-én fejeződik be az 1442. év, és jön az újév, vagyis 1443. muharram hónap elseje, igazodva az újhold (augusztus 8-án lesz) utáni parányi holdsarló újbóli láthatósághoz…

A naptárak jó része a Föld Nap körüli keringését veszi alapul, de több naptár a Hold Föld körüli keringési idejét használja – egyébként ezeknél lesz a legnagyobb eltérés a valós év időtartam és a naptár mutatta idő között! Egyébként minden régi, és jelenlegi naptárnak volt, van, és lesz hibája!

A Gergely-naptár esetében is 4 évenként kell 1 napot betoldani, mert a Föld Nap körüli keringési ideje nem pontosan 365 nap, vagyis nem annyi, amennyi egy naptári évünk! Attól egy kissé több! Földünk 365 nap, 5 óra, 48 perc, és 46 másodperc alatt kerüli meg a Napot, ezt hívjuk szoláris, vagy más néven tropikus évnek. Vagyis egy kis kiegészítéssel lehet szinkronba tartani a naptári évet a természet évével. Ebből is láthatjuk, hogy az idő sokkal bonyolultabb, mint más mérték (pl. tömeg, térfogat), hisz másként érezzük a múlását kellemes környezetben és másként nehéz esetekben. Mérése lehet például nap, ami egyenlő a sötét és a világos váltakozásával, vagy mérőszám lehet a holdhónap is, mely a Hold fázisváltozásához igazodik, a hossza 29,53 nap. Egy év 12,368 hónap. Mesterséges időtartam a „hét”. Láthatjuk, hogy használhatunk holdhónapot, vagy napévet is naptárnak…

Mi is az a hidzsra-naptár?

A tiszta holdévet a „mohamedán” naptárban alkalmazzák, de ez az elnevezés helytelen, hisz Hidzsra-naptárat kell mondanunk. A Hidzsra-naptár 1 éve 12 holdhónapból áll. A holdhónapok hossza felváltva 29, illetve 30 naposak. A hónap a fiatal holdsarló feltűnésekor kezdődik (újhold után). A naptár hibája 2500 év alatt nő 1 napra. A holdév rövidebb az évszakok évétől és újéve 11 vagy 12 nappal eltolódik a Gergely-naptár évétől és természetesen az évszakoktól is. 33 napév alatt a különbség annyi, hogy már 34 hidzsra év telik el, tehát ha egy muzulmántól megkérdezzük, hogy hány éves, előbb tisztázni kell, hogy melyik naptár szerint mondja a választ!

A hidzsra év hossza 354 nap. A Hidzsra-naptár epochája (kezdete) a Gergely-naptár szerint 622. július 16., ekkor menekült el Mohamed próféta Mekkából Medinába, hogy az új vallást, az iszlámot nyugodt körülmények között tudja megszervezni. Al-hidzsra arabul menekülést jelent. Ez lett a muzulmán világ időszámításának a kezdete, melyet utólag Omár kalifa rendelt el. Tudnunk kell, hogy a naptár használatát is a Korán írja elő! Az iszlám szent könyvének a Koránnak, a 9. szúrájának 36-37. sora tartalmazza a naptárra vonatkozó előírásokat.

Önmagunk is átszámítjuk

Tudnunk kell, hogy a naptár használatát is a Korán írja elő! Az iszlám szent könyvének a Koránnak, a 9. szúrájának 36-37. sora tartalmazza a naptárra vonatkozó előírásokat.

A hidzsra-naptár hónapjainak neve

Magyarul nehéz átírni pontosan az arab neveket, de talán így hangzik: muharram, safar, rabi al-avval, rabi al-thani, dzsamadi al-avval, dzsamadi al-thani, radzsab, shában, ramadán (ez a híres böjti hónap, legközelebb 2022. április 3 és május 2 között lesz majd), shavvál, dzu al-kada, dzu al-hidzsa.

Kicsit más magyaros átírással és arabul így olvashatjuk a neveket:

Muhharam al-Haram (röviden Muharram) – محرّم
Safar – صفر
Rabi al-Avval (Rabi I) – ربيع الأول
Rabi al-Áhir vagy Rabi asz-Száni (Rabi II) – ربيع الآخر أو ربيع الثاني
Dzsumáda l-úla (Dzsumáda I) – جمادى الأول
Dzsumáda l-Áhir vagy Dzsumáda sz-Szání (Dzsumáda II) – جمادى الآخر أو جمادى الثاني
Radzsab – رجب
Saabán – شعبان
Ramadán – رمضان
Savvál – شوّال
Dzú l-Kaada – ذو القعدة
Dzú l-Hiddzsat – ذو الحجة

Muszlim ünnepek a holdhónapok napjain a Hidzsra-naptárban:

Muharram 1: a holdév első napja
Muharram 10: Huszejn mártírhalálának emlékünnepe (Ásurá)
Radi al-avval 12: Mohamed próféta születésnapjának ünnepe
Ramadán 27: a Korán kinyilatkoztatásának kezdete (Lajlat al-kadr)
Shavvál 1-3: a ramadán hónapi böjt megtörésének háromnapos ünnepe (kis Bajrám)
Dzu al-hidzsa 9-12: áldozati ünnep (Id al-Adhá, ez nagy Bajrám).