„Trónfosztás” történhetett a csillagközi térből érkező kozmikus testek között: elképzelhető, hogy immár nem a 2017-ben nagy hírnévre szert tett ‘Oumuamua, hanem a 2014-ben detektált, azonban csak a közelmúltban nyilvánosságra hozott CNEOS 2014-01-08 katalógusszámú égitest az első, Naprendszeren kívülről érkezett égitest, mely egyben az első csillagközi meteorit is, mely 2014. január 8-án lépett be Földünk légkörébe és zuhant a Csendes-óceánba, Pápua Új-Guinea partjaitól északkeletre.

Csillagközi kisbolygó vagy csupán mérési hiba? (Pixabay)

Az égitestre 2019-ben figyelt fel Amir Siraj és Abraham Loeb, a NASA Földközeli Objektumokat Vizsgáló Központ (Center for Near Earth Object Studies – CNEOS) katalógusát böngészve; ekkor még azonban az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma (DoD) az aszteroida röppályájával kapcsolatos adatok egy részét titokban tartotta. Idén márciusban azonban a DoD Űrvédelmi Parancsnoksága (US Space Command) egy kiadott nyilatkozatban erősítette meg az égitest csillagközi eredetét.

https://twitter.com/us_spacecom/status/1511856370756177921

Az égitest nagy sebességgel (60 km/s) lépett be bolygónk légkörébe, mely sebesség – továbbá a hiperbola alakú pálya – egy másik naprendszerbéli eredetet predesztinál. A meteorit felkutatására a Galileo Project nevű expedíció keretében szeretnének sort keríteni, Avi Loeb vezetésével.

Az égitest becsapódási helye (Abraham (Avi) Loeb and Frank H. Laukien et al. – https://arxiv.org/abs/2209.02479)

A csillagközinek vélt meteorit eredetére egy 2022 novemberi cikk jóval kevesebb esélyt lát, az égitest rendellenes sebességét, pályáját és egyéb tulajdonságait inkább mérési hibának vélik, mint valódi tulajdonságoknak. Ezt támaszthatja alá Jorge I. Zuluaga tanulmánya is, melyet az Amerikai Csillagászati Társaság kutatási feljegyzéseként publikált, és amelyben az égitest hiperbola alakú pályájára csak 48% valószínűséget ad.

Ha a meteorit hiperbola alakú pályáját, illetve sebességét több forrás is megerősíti, továbbá, ha sikerül megtalálni és megerősíteni csillagközi eredetének hipotézisét, akkor tudománytörténeti jelentőségű leletet találtunk.

Ha azonban kiderül, hogy mind a pályaalak, mind a sebesség mérési hiba eredménye, valamint sem a helyszínen, sem annak tágabb környezetében nem találnak meteorikus égitestet, sem arra utaló nyomot, akkor az remek „tanulópénz” lesz a leendő mérési hibák kiszűrésére…

Forrás: Space.com