Bartha Lajos, a jeles csillagászattörténész fogalmazott úgy egy magánbeszélgetés alkalmával az asztronómia műkedvelői kapcsán, hogy „amatőrök ne gyártsanak elméleteket”. A dinamikus Föld eszméje című frissen napvilágot látott kötet szerzője, Dr. Bujtor László habil., az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Földrajz és Környezettudományi Intézet egyetemi docense ellenben a földtan területén valódi szaktekintély. Ebből következően viszont ebben az esetben örömmel fogadjuk, hogy ő gyárt elméleteket.

Személyével kapcsolatban nem kizárólag tudományos tevékenységét érdemes kiemelni, de tapasztalt oktatói, továbbá tudománynépszerűsítő munkásságát is. Ez a fajta szemlélet hatja át a kötetet, ami egyszerre szakmai, ugyanakkor remekül használható a tanításban, valamint a természettudományos ismeretterjesztésben. Megközelítése holisztikus, Earth System Science, azaz Föld-rendszer tudomány szempontú. Erre alapozva az egyes résztudományokat nem önállóan tekinti, sőt nemcsak saját tudományágba igyekszik belehelyezni, de azokat a Föld mint rendszer, a Föld mint bolygó szempontjából értékeli. Azaz, ahogy a könyv alcímében is utal, elmondja nekünk, miként született újjá a geológia, és vált modern tudománnyá a XX. században.

Tari Gábornak, azaz OMV főgeológusának bevezető gondolatai, valamint a szerző előszava után izgalmas témák sorjáznak fejezetről fejezetre. Szó esik többek között a kontinensvándorlás felismeréséről; a Föld korának meghatározásáról; a metamorf és a magmás kőzetekről; a földmag megismeréséről; az óceáni hátságok felfedezéséről; az óceáni szállítószalagról; a pólusvándorlásról; a földi élet eredetéről; annak esetleges homeosztatikus rendjéről, a Gaia-hipotézisről; továbbá a Hólabda-Föld-elméletről. De Bujtor László nem elégszik meg mindezzel. Olvasmányosan ír a kisbolygóbecsapódások következményeiről és a holdi geológiáról is. Planétánkról indulva tehát így jut el dinamikus földmodelljétől a Van Allen-öveken át összehasonlító planetológiai szemlélettel a Naprendszer térségébe.

A kiadvány e-könyv formátumban a következő bibliográfiai adatokkal rendelhető meg a https://www.ekonyv.hu/ekonyvek/termeszettudomany/geologia/bujtor_laszlo-a_dinamikus_fold_eszmeje honlapon keresztül: Bujtor, László (2023) A dinamikus Föld eszméje – avagy miként született újjá a geológia és vált modern tudománnyá a XX. században. Digi-Book Magyarország Kiadó, Budaörs, 230 p.