Január 9-én kínai Tsuchinshan csillagvizsgáló, február 22-én a Dél-Afrikában található ATLAS automata távcső felvételein fedezték fel a C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) üstököst. A jelenlegi adatokra alapuló becslések arra utalnak, hogy az üstökös szabad szemmel könnyen elérhető égitest lesz 2024 októberében. Az optimista jóslatok úgy becsülik, hogy látványban (és láthatóság időhosszában) valami hasonlót lehet várni, mint a három évvel ezelőtti C/2020 F3 (NEOWISE). A még optimistább jóslatok ez utóbbinál látványosabb megjelenést becsülnek jövő őszre. Viszont, nem árt a kellő mértéktartás sem az első hírek olvasása közben!

A C/2020 F3 (NEOWISE) üstökös látványa 2020. július 10-én hajnalban.
(A Szerző felvétele)

Az égitestről sokat nem tudunk, jelenleg 7,2 AU távolságban jár, kis csóvával és igen kompakt kómával rendelkezik. Eddigi adatok alapján az üstökös pályája egy olyan elnyúlt ellipszis, amelyen egy teljes keringés kb. 30 ezer évig tart. A retrográd keringésű C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) jelenlegi látogatása során az óriásbolygóktól távol fog mozogni, így pályáját várhatóan nem éri jelentős háborgatás.

Arra vonatkozóan, hogy új vagy visszatérő üstökös-e a későbbi pontosabb pályaszámítások és modellek alapján adható majd válasz. Jelenlegi adatok alapján, ha járt is már a Nap közelében, legutóbbi látogatása a Würm jégkorszak idejére datálható és az első emberi ábrázolások megjelenésével egybevágó. Utolsó látogatásának ábrázolása azonban teljesen kizárható. A mostani látogatása során várható helyzetére viszont sokkal biztosabban adható előrejelzés.

A következő másfél évben a nagyobb távcsővel rendelkezők folyamatosan nyomon követhetik az egyre fényesebb kométát, a Szűz és Mérleg csillagképek környezetében fog látszódni. Az optimista forgatókönyv szerint fényessége a szabadszemes láthatóság határát várhatóan 2024 szeptember elejére éri el. Ekkor viszont még a Nap közelében látszódik, észlelése lehetetlen. Pályája napközelpontját 2024. szeptember 28-án, csillagunktól 0,39 AU-ra éri el. Ha a kométa fényessége követi az optimista jóslatokat, az igazán elszánt üstökösvadászok az égitestet szeptember 20-a utáni napokban már megkísérelhetik észlelni. Ekkor a hajnali szürkületben, napkelte előtt, a horizont közelében pár fok magasságban fog elhelyezkedni. Ez a láthatóság október első hetében fokozatosan elromlik. Az üstökös ekkor már a Föld és Nap között mozog és látszólagosan a Nap közelében tölt majd néhány napot.

Az üstökös helyzetének vázlata 2024. október 1-én, a hajnali égbolton, Magyarországról,
fél órával napkelte előtt (Stellarium).

Ezt követően az üstökös az esti égen látszik majd. Ha fényessége az optimista jóslatok szerint alakul, az igazán elszánt üstökösvadászok október 11-én már próbálkozhatnak a Naptól 8 fokra lévő kométa észlelésével a napnyugta körüli horizont közelében. Másnap, 12-én már nagyobb eséllyel pillanthatjuk meg az égi vándort. A legnagyobb földközelségét október 13-án 0,48 AU-ra éri el. Ahogyan pályáján távolodik a Naptól és egyre inkább az ekliptika síkja fölé emelkedik, egyre később nyugszik, eközben fényessége napról-napra csökken. Az üstökös fényessége (az optimista becslés szerint) várhatóan november elejére már a szabadszemes láthatóság alá kerül. Sajnos a kedvező esti láthatósága telehold körüli időszakra esik, a holdfény-mentes sötét égbolton való észlelés lehetősége október 20-át követően kezd csak elérhetővé válni.

Az üstökös útjának vázlata az esti égen 2024. október 12-31 között (Stellarium).

Az optimista jóslatok szerint maximális fényessége 2024 októberének első felében 0 és 1 magnitúdó közé eshet, akár a C/2020 F3 (NEOWISE) fényességét is meghaladhatja. Egyes becslések úgy vélik, hogy az üstökös körüli porszemcséken és jégkristályokon történő fényszóródás a várható maximális fényességét tovább növeli, ilyenre pl. a látványos C/2006 P1 (McNaught) üstökös esetén is volt példa.

Az üstökös fényességének modellezése. A piros vonal a várható fényességet becsüli. A zöld vonal
a fényszóródás hatásával kiegészült fényességet becsüli (http://astro.vanbuitenen.nl).

Egyes vélemények szerint az optimista jóslatok megvalósulásának esélye nem csekély. Egyrészt úgy becsülik, hogy az üstökös magja nagy méretű – a C/2020 F3 (NEOWISE) esetén a nucleus 5 km átmérőjű volt, ennél nagyobb átmérő csak előny. Másrészt, a Naprendszer távoli részéből érkezik, ha már járt a Nap közelében és nem túl gyakran, bőven lehet a magban tartalék az illékony anyagokból. Végezetül az is előnyös, hogy nem „napsúroló” üstökös: a Merkúr távolságával egybevágó napközelsége van, ami növeli annak esélyét, hogy a magja túléli a perihélium szakaszát.

De! Azt se feledjük, hogy az üstökösök fényességének előrejelzése nehéz feladat. Sőt, az üstököst nem régen fedezték csak fel, magjában zajló folyamatokat és Nap közelében történő viselkedését nem ismerjük. Több üstökös keltett már csalódást, ilyen volt a 2013-as év nagy látványosságának becsült C/2012 S1 (ISON) esete is, de a hasonlóan beharangozott C/2019 Y4 (ATLAS) sem lett a 2020-as év üstököse. Sok esetben tapasztaltuk azt is, hogy a szabadszemesnek várt üstökösök fényességét az előrejelzések túlbecsülik.

A nagyon mértéktartó becslések sokkal halványabbra jósolják a C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) üstököst: 4 magnitúdó körüli fényességével éppen a szabadszemes megpillantás határán lesz 2024 október közepén. Ez utóbbi esetben is lehet örülni, hiszen kis távcsővel könnyű vizuális és fotografikus célpont lesz az égi vándor.

Van még bő másfél évünk. Ezalatt az óvatos optimizmus és az egyre frissülő adatok folyamatos figyelése mindenképpen tanácsos!