Érkezik a legutóbb a neandervölgyiek korában itt járt üstökös, a C/2022 E3 (ZTF). Ha minden jól megy, akkor talán szabad szemmel is észre lehet venni majd a kométát e hónap végén. Az üstökösről a Planetology.hu portálon még tavaly, április 20-án írtam.

A C/2022 E3 (ZTF) üstökös pályája és helyzete február 2-i földközelsége idején
(Forrás: http://astro.vanbuitenen.nl/comet/2022E3)

Az akkor elvégzett számítások nyomán teljesen ugyanazt a véleményt fogalmaztam meg írásomban az üstökösről akkor, mint amit külföldi csillagászok és csillagászati portálok az elmúlt hetekben: 50 ezer éve járhatott itt és talán a neandervölgyi emberek láthatták utoljára. A sajtóhír azóta hazánkat is elérte, sok szép képet látni már a kométáról és nagy várakozást tanúsítanak amatőrcsillagászok és érdeklődők is.

Az üstökös lehetséges fénygörbéi
(Forrás: Gideon van Buitenen – http://astro.vanbuitenen.nl/comet/2022E3)

A tavaly áprilisban írtakhoz képes lényeges változás nem történt az égitesttel kapcsolatban. Jelenleg 5 magnitúdó körül várják a maximális fényességet, ami a szabadszemes láthatóság határán van. A láthatóságot azonban a Hold fázisa mérsékelni fogja. Ennek ellenére érdemes kis távcsővel vagy látcsővel megpróbálni észlelését. A szabad szemmel történő megpillantás pedig igazi (és valószínű nem lehetetlen) kihívás az üstökösvadászoknak. Továbbra is helytálló, hogy a 2020-as Szaturnusszal történt találkozás akkora hatást gyakorolt, hogy az üstökös lehetséges, hogy többet nem tér vissza.

Az üstökös láthatósága legnagyobb fényessége idején (Stellarium)

Vajon a neandervölgyi emberek láthatták-e vagy megörökíthették-e az üstököst? Ez szinte teljesen kizárható. Egyrészt a legelső ember által fennmaradt ábrázolás mintegy 40-32 ezer évvel ezelőtti, a feltehetően égbolt ábrázolásához kapcsolható lascaux-i barlangrajzok azonban legfeljebb 17 ezer évesek. Másrészt az üstökös idei Nap és földközelsége során a láthatóságát tekintve a legkedvezőbb helyzetek egyikében fog elhelyezkedni. Ez azt jelenti, hogy a most látható fényességnél nagyságrendekkel feltűnőbb látványt nem nyújthatott félszázezer éve sem. Természetesen az üstökös magjában zajló folyamatokat nem ismerjük.

Arra is nehéz választ találni, hogy mennyire új vendég a Naprendszerben. Ötvenezer évre vonatkozóan nagyon nehéz a pontos helyzetének megismerése, sok a bizonytalanság. A számításoknak vannak olyan kimenetelei, amelyek arra utalnak, hogy 10-15 ezer év körüli keringési idővel rendelkezett és 52 ezer évvel ezelőtti látogatásakor a Jupiter módosította a pályáját.